Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
Chứng nhận
Hình ảnh Tên chứng nhận Được chứng nhận bởi Phạm Vi kinh doanh Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
ISO9001 ISO9001 tuv Design, Development, Production And Sales Of Wireless Key Finder, Bluetooth Key Finder, And Wireless Doorbell. (for Export Only) 2022-04-09 ~ 2024-07-28 Đã xác minh
Chứng nhận sản xuất
Hình ảnh Tên chứng nhận Được chứng nhận bởi Phạm Vi kinh doanh Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
FCC FCC TCB Digital Transmission System 2020-12-11 ~ Đã xác minh
CE CE ANBOTEK Bluetooth key finder 2020-12-11 ~ Đã xác minh
CE CE Video Doorbell 2022-06-29 ~ Đã xác minh
CE CE tuv Key Finder 2022-04-09 ~ 2049-12-31 Đã xác minh
CE CE tuv Wireless Key Finder 2022-04-09 ~ 2049-12-31 Đã xác minh
CE CE tuv Key Finder 2022-04-09 ~ 2049-12-31 Đã xác minh
FCC FCC tuv Key Finder 2022-04-09 ~ 2049-12-31 Đã xác minh
Trademark
Hình ảnh Số nhãn hiệu Tên thương hiệu Danh mục thương hiệu Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
Croson 12819145 Croson 2013-06-26 ~

Nghiên cứu & Phát triển

There is/are Less than 5 People R&D Engineer(s) in the company.

Gửi email cho nhà cung cấp này